Niestandardowe zadania wymagają stosowania niestandardowych rozwiązań. Najlepiej w takim przypadku używać formuł. Przy ich budowie masz swobodę dobierania funkcji i łatwość modyfikowania składni.

Przyjmijmy, że w arkuszu znajduje się zestawienie, którego kolumny mają nierówną liczbę danych (są różnej długości). W tabeli takiej chcesz zsumować ostatnie wartości w każdej kolumnie. Końcowa komórka zawiera sumę wartości znajdujących się powyżej. Przykładowe dane przedstawia rysunek.

Aby automatycznie obliczyć sumę ostatnich komórek w każdej kolumnie:
1. Wpisz następującą formułę w komórce, w której ma zostać wyświetlony wynik:

=SUMA(SUMA(ADR.POŚR("W"&SUMY.POŚREDNIE
(3;PRZESUNIĘCIE(A:A;;NR.KOLUMNY(A:C)-1))
&"K"&NR.KOLUMNY(A:C);0)))

2. Koniecznie zatwierdź ją kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, ponieważ jest to formuła tablicowa. Od razu zauważysz, że formuła zostanie ujęta w nawiasy klamrowe widoczne na pasku formuły. Pamiętaj, że po każdej modyfikacji składni formuła musi być zatwierdzona wspomnianą kombinacją.

Wskazówka
Formuła uwzględnia obliczenia jedynie w trzech pierwszy kolumnach arkusza. Jeśli Twoje dane mają inny układ, zmień odwołania (A:C) na inne.

Uwaga
Formuła będzie zwracała poprawne wyniki pod pewnymi warunkami: w każdej z kolumn nie mogą występować puste komórki oraz żadna z kolumn w obliczanym obszarze nie może być całkowicie pusta. Na wynik obliczeń formuły nie ma wpływu fakt, czy kolumny posiadają wiersz nagłówka, czy nie.

 

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl