Przyjmijmy, że w arkuszu chcesz sporządzić zestawienie czasu pracy maszyn. Wprowadziłeś odpowiednie wartości i pojawił się problem z niewłaściwymi wynikami.

 

Czasów przekraczających 9999 godzin nie możesz wprowadzać w standardowy sposób, np. 13045:00:00. Powinieneś zastosować odpowiednią formułę.

W tym celu:
1. Do komórki B4 wprowadź:

=12550/24

2. Do B6 wpisz natomiast:

=14760/24

3. Uzyskanym wartościom nadaj niestandardowy format czasu:

[g]:mm:ss

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze