Przykładowe zestawienie utargów i prowizji przedstawia poniższy rysunek.

 

Proponujemy rozbudować formułę z kolumny C o odpowiednią funkcję zaokrąglającą.

Aby to zrobić:
1. W komórce C2 wpisz następującą formułę:

=ZAOKR.W.GÓRʘ(B2*0,02;0,5)

2. Następnie skopiuj ją do komórek poniżej.

 

Wskazówka
Jeżeli potrzebowałbyś uzyskać kwoty prowizji bez groszy, możesz zastosować następującą formułę:

=ZAOKR.DO.CAŁK(B2*0,02)

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl