W tym celu:
1. W pierwszej kolejności przygotuj szablon jak na poniższym rysunku.

 

2. W komórce B1 wpisz adres obszaru arkusza, np. B5:L89.

3. W komórce B2 wprowadź następującą formułę:

=LICZBA.KOLUMN(ADR.POŚR(B1))

4. W komórce B3 wpisz:

=ILE.WIERSZY(ADR.POŚR(B1))

 

Jeśli będziesz potrzebował sprawdzić liczby kolumn i wierszy innego obszaru, po prostu wprowadź jego adres w formacie przedstawionym na rysunku, a formuły błyskawicznie zwrócą poprawne wyniki.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl