Przykładowe zestawienie czasów przedstawia rysunek.

 

Sumę czasów najłatwiej uzyskasz, ustawiając kursor w następnej komórce po ostatnim czasie połączenia (kolumna C) i wciskając na pasku narzędzi ikonę Autosumowania. Jednak jeśli łączny czas rozmów przekracza 24 godziny, pojawia się problem.

Aby sobie z nim poradzić:
1. Mając aktywna komórkę z sumą czasów, wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + 1. Pojawi się okno dialogowe Formatuj komórki.
2. Przejdź do zakładki Liczby i wybierz kategorię: Niestandardowe.
3. W polu Typ: wpisz [gg]:mm:ss

Teraz podsumowany czas połączeń jest prawidłowo wyświetlany, nawet jeśli przekracza 24 godziny.

 

Jeśli chcesz sumę zaokrąglić do najbliższego kwadransa, to zamiast zastosowania Autosumowania, wstaw następującą formułę:

=ZAOKR(SUMA(C2:C37)*96;0)/96

Efekt końcowy przedstawia rysunek.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl