Przykładowe dane przedstawia rysunek.

 

Zauważ, że daty dotyczą różnych lat. Nie ma to jednak znaczenia, bowiem transakcje mają być posortowane miesiącami.

W tym celu:
1. Do komórki C2 wprowadź następującą formułę:

=MIESIĄC(B2)

2. Skopiuj ją do komórek poniżej. Formuła zwróciła numery miesięcy na podstawie dat z kolumny B.
3. Kliknij teraz dowolną komórkę z wynikiem formuły i uruchom sortowanie.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze