Rozwiązaniem jest mało znana funkcja CONVERT. Wystarczy określić w jej argumentach jednostki, jakie mają być przeliczone, a w komórce zostanie zwrócony poprawny wynik.

Uwaga
Abyś mógł z niej skorzystać w wersjach Excela wcześniejszych niż 2007, musisz w pierwszej kolejności zainstalować dodatek o nazwie Analysis ToolPak. Zrobisz to za pośrednictwem polecenia Narzędzia/Dodatki.

Zasadę działania funkcji pokażę Ci na dwóch przykładach: przeliczanie jednostek czasu (lata na dni) oraz miary (mile na kilometry).

Przeliczanie jednostek czasu

W komórce A2 arkusza wpisano pewną wartość bazową. Za pomocą funkcji CONVERT sprawdzimy, ile dni obejmuje ta liczba przyjmując, że oznacza ona lata.

W tym celu:
1. Do komórki B2 wprowadź następującą formułę:

=CONVERT(A2;"yr";"day")

Zostanie zwrócony wynik jak na rysunku.

Przeliczanie jednostek miary

Przeliczania jednostek miary wykonuje się w analogiczny sposób. Wystarczy zmienić argumenty funkcji CONVERT, a wynik zostaje wyświetlony natychmiast.

W tym celu:
1. Formułę z komórki B2 zastąp następującą:

=CONVERT(A2;"mi";"km")

Funkcja może wykonywać bardzo wiele przeliczeń. Spis argumentów, jakie może przyjmować, znajdziesz w pomocy Excela pod hasłem CONVERT.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze