Przyjmijmy, że w arkuszu o nazwie Maj zgromadzone są dane z minionego miesiąca. Wartość z komórki C5 (zaznaczoną na rysunku 1) chciałbyś umieścić w polu tekstowym i mieć ją zawsze widoczną w arkuszu Czerwiec.

Aby to zrobić:
1. Przejdź do arkusza Czerwiec i uaktywnij pasek narzędziowy Rysowanie, wybierając z menu Widok polecenie Paski narzędzi/Rysowanie (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Wstawianie).
2. Zaznacz ikonę Pola tekstowego (w Excelu 2007: znajduje się w grupie poleceń Tekst) i narysuj je w dowolnym miejscu arkusza.
3. Kliknij pasek formuły lub wciśnij klawisz funkcyjny F2.
4. Wpisz następującą formułę:

=Maj!C5

W polu tekstowym zostanie wyświetlona liczba z komórki C5 arkusza Maj.

Wskazówka
Pole tekstowe możesz dowolnie formatować - nadawać kolor tła, obramowanie i zmieniać jego kształt oraz rozmiar.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze