Załóżmy, że chcesz wydrukować zestawienie widoczne na rysunku.

 

Aby powiększyć je na wydruku bez konieczności zmiany rozmiaru czcionki, wykonaj następujące czynności:
1. Z menu Plik wybierz polecenie Ustawienia strony (w Excelu 2007: uaktywnij zakładkę Układ strony i w prawym dolnym rogu grupy Skalowanie do rozmiaru kliknij mały przycisk Więcej poleceń).

2. Przejdź do zakładki Strona i w sekcji Skalowanie, w polu Dopasuj do wpisz np. wartość 200.

 

3. Kliknij przycisk Podgląd wydruku, aby obejrzeć efekt zmian.
4. Jeżeli układ strony Ci odpowiada, kliknij Drukuj.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl